Српска енциклопедија ХХ века

 

Идеја овог пројекта регистрованог код ЈАА – Ауторске агенције за Србију 1991. је предвиђање и проналажење могућности и услова за објављивање – издавање публикација – енциклопедијских зборника приређених по систему биографских лексикона на српском и енглеском језику, у којима ће се бележити постојећи познати и истраживати нови подаци о достигнућима Срба у земљи и свету, у свим областима материјалног и духовног стваралаштва и развоја, укључујући и личности које су још активне.

Циљ пројекта је презентација података у циљу популарисања свих вредности и бележења за историју српског народа и његову афирмацију преко енциклопедијске литературе како би се ти подаци унели у фонд података о европској и уопште светској цивилизацији.

Пројекат обухвата све области материјалног и духовног стваралаштва и до сада су објављени лексикони:

Обрада сваке тематске области у оквиру пројекта подразумева примену међународних стандарда лексикографије и енциклопедистике, као и њихово поштовање у избору уређивачког одбора, сталних и повремених сарадника из земље и иностранства и одабиру тема.

 

 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015