Назив пројекта:

Српска енциклопедија XX века

 

Регистровани у ЈАА – Ауторској агенцији за Србију под ред. Бр. К-13/01 од 6.03.2001. године

Аутор пројекта: Милена Милановић, културолог-публициста, Београд, Курсулина бр. 1

Кратак опис и садржај:

Предвиђање и проналажење могућности и услова за објављивање – издавање публикација – енциклопедијских зборника приређених по систему биографских лексикона на српском и енглеском језику, у којима ће се бележити постојећи познати и истраживати нови подаци о достигнућима Срба у земљи и свету, у свим областима материјалног и духовног стваралаштва и развоја, укључујући и личности које су још активне.

Циљ:

Презентација података у циљу популарисања свих вредности и бележења за историју српског народа и његову афирмацију преко енциклопедијске литературе како би се ти подаци унели у фонд података о европског и уопште светској цивилизацији.

Тематске области:

Будући да се ради о свим областима материјалног и духовног стваралаштва, сваки пројекат биће тематски омеђен, првобитно у скици, а потом са прецизним насловом приликом операционализације начина припреме.

 1. Бележење података о Србима у дијаспори Срби у свету – Ко је ко,
  са новим издањима сваке пете године;
 2. Знаменити Срби XX века или 500 Срба који су обележили XX век,
  у најмање два тома;
 3. Познати српски лекари;
 4. Знамените Српкиње;
 5. Професори универзитета у Србији или Српски професори универзитета;
 6. Српски проналазачи;
 7. Српски уметници;
 8. Српске војсковође и државници;
 9. Српски писци из дијаспоре;
 10. Задужбинари и донатори;
 11. Српске бање;
 12. Српски привредници;
 13. Српске православне цркве у дијаспори;
 14. Српски спортисти;
 15. Културно-уметничке установе у Србији/свету.

Начин припреме:

За сваку тематску област сачиниће се конкретан оперативни пројекат, који ће обавезно садржати предлог и састав уређивачког одбора за избор личности и скицу критеријума, начин припреме текстова, потребни стални и повремени сарадници, динамику припреме, техничке податке (формат, тираж, обим, квалитет папира, повез и др.), потребна средства – трошковник, производну цену књиге и предвиђање могућности пласмана с пројективаним евентуалним приходом.

 

 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015