Проф. др Радош Љушић

 

 Својеврсна повест
српског народа

 

Потреба за савременим "помеником"познатих личности српског народа 20. века одавно се осећала. Милан Ђ. Милићевић оставио је значајно дело о истакнутим Србима 19. века – Поменик знаменитих људи српскога народа новијег доба (1888), са Додатком (1901) – које и данас представља вредно књижевно и историографско дело. Сви потоњи покушаји да се уради сличан пројекат о познатим личностима српског народа нису били успешни. Тај посао није једноставан и лак. Најтеже је писати о живим личностима, пре свега због постизања макар и најмањег степена објективности. Није једноставно ни одредити критерије на основу којих се појединци сврставају у малено јато најзаслужнијих и најпознатијих у својој струци и, уопште, у повести свог народа. Одлучити се за једно дело попут овог поменика Срба 20. столећа била је неопходна храброст и истрајност у остварењу ове корисне замисли. Покушај вредан пажње, а уложени напор вредан похвале...

Нема сумње да ће ово дело изазвати дискусије и полемике, али њих не би требало схватити као недостатак већ као подстрек да о значајним личностима, поготово оним који су још живи, пишемо коректно и објективно, макар у оној мери у којој је могуће савладати људске страсти и симпатије. Оно може дати подстрек да о људима са којима се идеолошки или на неки други начин нисмо слагали пишемо са више разумевања и толерантности.

Као и свако колективно дело, тако и ово, није настало нимало лако, будући да никада нисмо имали смисла за добар колективан рад. Стога предаја овог рукописа у штампу представља не мали подухват. И поред слабости које увек прате ову врсту посла, овом књигом биће испуњена не мала празнина у нашој публицистици и бити од користи сваком ко буде желео да сазна нешто више о познатим прецима али и савременицима, чија је делатност пала у већ прохујало и бурно 20. столеће. Сажете, са неопходним биографским и стручним подацима, биографије знаменитих Срба 20. века садрже неопходна обавештења, читљиве су, прегледне и корисне широј читалачкој публици, којој су и намењене. Њено публиковање, на српском и на енглеском језику, завређује посебну похвалу јер је енглеском говорном подручју потребније.

Од Поменика Милана Милићевића до данас прошло је једно столеће током кога је српски народ проживео најбурнији период у својој повести, нажалост више испуњен демографским и државним катастрофама него лепшим странама људског свакодневног живота, што се лако запажа пажљивијим читањем овог практичног и корисног дела. Стога оно представља својеврсну повест српског народа у 20. веку... и значајан допринос српској публицистици и информисаности нашег народа у земљи и у иностранству.


Проф. др Радош Љушић

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015