Добрица Ћосић, академик

 

Ка живој
енциклопедији српства

 

Књига Срби у свету - Ко је Ко, замисао је културне вредности вишег реда и значаја. Њен аутор госпођа Милена Милановић, започиње пионирски посао у српској енциклопедици. Пописати Србе у расејању који су својим делањем, способностима, предузетништвом и стваралаштвом заслужили поштовање и памћење средине и друштва у коме живе, доприносећи тиме и угледу српске нације којој припадају - етничким пореклом, матерњим језиком, вером, образовањем или слободним избором свог етничког и духовног идентитета, подухват је особитог значаја у овом времену тешких националних пораза и историјских искушења српског народа и његове матичне државе. У условима медијске сатанизације Срба, мотивисане вулгарним интересима и неморалом, сваки истински говор о вредности и достигнућима људи српског етноса има велики значај.

Миграције су законита и трајна појава у људској заједници. Цивилизација у коју ступамо, својим глобалистичким тежњама и техничко-технолошким енергијама, омогућује људима рад и бивствовање на читавој планети; егзистенцијални мотиви, жеља за успехом и квалитетнијим животом, приморавају људе на селидбе из родног завичаја. У новој средини, нуждом и моћима прилагођавања попримају нова својства, нове навике и потребе, губећи примарни идентитет. Многи се осећају оштећеним и осиромашеним; многи и искорењеним; многи се топе у социјалној и биолошкој асимилацији. Асимилација миграната се не сме сматрати људском несрећом, ако се врши у слободи и слободним избором, без насиља. Али, урушавање и губљење идентитета у данашњем свету и многим друштвима збива се и принудом, па настаје човек без својстава; сиромаши му се духовно биће; постају сувишни и искорењени људи. Субкултура коју су електронски медији учинили владајућом и свеопштом, подстиче урушавање и губљење примарног духовног идентитета. Може се са доста разлога поставити питање: шта постаје човек - мигрант и путник? А Срба миграната бива све више. И све им је теже да опстају то што јесу. Порицања им отежавају успех, а чессто и угрожавају интегритет. Матична земља и матична култура их заборавља.
Књигом Срби у свету - Ко је ко брани се и чува интегритет људи нашег доба. Запамћује се њихово дело и њихов успех у свету; служи се међуљудском упознавању и поштовању; служи се угледу друштва у коме живе и раде, али и угледу њиховог матичног народа; исткива се духовно братство људи; слави се човек живе савремености. А богати духовна баштина и хуманистичка и демократска традиција српског народа. Започети лексикон успешних и знаменитих Срба у свету, треба наставити у живу енциклопедију Српства.
1. септембар 1998.

 

 

Добрица Ћосић
Академик

    

   
 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015