Проф. др Никола Моравчевић

 

Подухват
непроцењиве важности


За земљу из које је у овом веку у туђину отишло више од трећине њеног целокупног садашњег становништва овакав подухват је од непроцењиве важности зато што пружа изванредне могућности за темељну обнову минулим социополитичким околностима разбијеног интегритета духовног јединства српског народа, без чега ни матица ни дијаспора неће моћи да у будућности остваре било какав значајан духовни напредак.

Као прва публикација те врсте код нас, биографски лексикон Срби у свету – Ко је ко је плод срећне замисли и четворогодишњег упорног прегалаштва госпође Милене Милановић, која је истовремено и главни уредник овога дела и сувласник издавачке фирме ВЕСОЛ Ex-Im, одговорне за финансијску потпору овог важног културолошког пројекта.

У лексикону су обухваћене све области интелектуалног, духовног, уметничког, материјалног и хуманитарног стваралаштва Срба у свету по следећим критеријима: први је да је Србин који живи у расејању већ препознат као ауторитет у сфери свог занимања у сличним лексикографским изворима штампаним у земљи у којој пребива; други је да је добитник неке важне националне или интернационалне награде, а трећи да је запажен у средини где живи, као и у српској матици, као неко ко је дао важан допринос очувању верског, националног и културног идентитета Срба у свету.

Поред тога што ће лексикон попунити доста празнина у матичној спознаји завидних успеха Срба у расејању у многим сферама савременог живота (о чему до сада из познатих идеолошких разлога као и из традиционалног балканског јавашлука нико у матици није водио много рачуна), он ће и Србима у дијаспори помоћи да се међусобно боље упознају, здруже и повежу. Трајном повезаношћу кроз успостављање својих професионалних, пословних, научних и културно–политичких удружења они би у земљама у којима живе могли да дођу до веће видљивости у општем јавном мњењу и снажнијег утицаја на политичке ставове тих земаља према њиховој матичној постојбини.

На крају треба истаћи и да ће летопис имати важну историјску функцију, јер ће подаци који су у њему допринети бољем очувању знања о српском народу и његовој култури у најширем екуменском смислу. Његов садржај ће веома убедљиво потврдити тезу о духовном јединству светске заједнице Срба, који својом приврженошћу миленијумском етосу свога народа доказују да се нису истопили у друштвима у којима сада живе, већ су у њима успели да створе своје успешне колоније у којима све специфичне духовне вредности српског националног бића опстају и расту.
Из свих ових разлога, писац ових редова је убеђен да овај изванредни културни и библиографски подухват заслужује свесрдну потпору наше националне интелигенције широм света, јер он подржава и учвршћује идеју да се српски национални дух и културно наслеђе могу очувати и у условима планетарно распрострањеног Српства.

 

 

проф. др Никола Моравчевић

    

   

 

 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015