др Владо Стругар, академик

 

Сведочанство роду

 

 

Прозивник успешних, поменик знаменитих, дар и прегнуће Отаџбини, то је књига Срби у свету - ко је ко; њом се сједињује и огледа сазвежђе обдареношћу, делима и родољубљем истакнутих стваралаца српског имена и рода, у исељеништву широм планете.

Овде, хиљаду имена - одабраних из збирке прикупљених података за готово 20.000 лица, и гледаних по одличјима сред множине, рачуна се, око 4,000.000 Срба у преко сто земаља изван матичне државе - скупно поседују домет човечански, дају чињенице величанству рода, творе венац славе целокупном Српству.

Књига Срби у свету - ко је ко јесте биографски лексикон; значи, о свакој личности, по начелу, попис око тридесет основних података - како је иначе уобичајено у сличним, савременим енциклопедијским издањима - почев од имена и презимена па даље редом све до изјашњења о омиљеној српској књизи и посебној песми.

Излази, узевши сав обим књиге према укупном броју уписаних личности, да је просек двадесетпет редака за појединца. А неједнакости обима у написима потичу првенствено од различитости код појединаца: у занимањима, успећима стваралачким, врстама стручних вредновања. Извесни састави садрже мало података, или тек приближно просеку, због тога што односне личности нису одговориле на сва писменом молбом поднета им питања, док се о неким лицима, и поред понављаног настојања, једва сазнало то колико се овде саопштава.

Књигом су представљени универзитетски професори друштвених наука и природних наука, научници многих струка, песници, приповедачи, романописци, свештеници, педагози, публицисти, новинари, преводиоци са српског на стране језике, сликари, вајари, таписеристи, композитори, позоришни уметници, лекари, инжењери, адвокати, спортисти, економисти, оснивачи и предводници врло успешних пословних предузећа, оснивачи и прваци марљивих српских културно-просветних удружења, одважни браниоци истине и правде Српства, особито пожртвовани скупљачи хуманитарне помоћи за житеље у областима српским где је народ пострадао услед злочиначког разбијања Југославије и тим раскидања државе целокупно уједињеног Српства, потоњи југословенски амбасадори у страним земљама.

У том избору и великом сабору има повише личности са посебно цењеним звањима, на пример, посланика у државном парламенту, такође, сенатора, градоначелника, председника одбора за научни рад, председника савета за предузетништво, члана онамошње академије наука и уметности, те члана Удружења књижевника Србије, члана Српске академије наука и уметности. Такође, многи ту слове и добитницима међународних и националних награда и признања за духовна дела и друкчија остварења; неки, пак, записани су и у енциклопедијама, општим и стручним, и биографским лексиконима.

Представи о Србима у свету, по њиховом имућству за духовност рода, овде одлично доприносе прегледни спискови са основним подацима, према земљама. То је прилог лексикону који садржи списак цркава по епархијама изван простора пређашње Југославије, у свему –- 340 манастира и 12, с именованим свештеним лицима; попис око 900 српских установа за уметносст, науку, спорт, добротворство и дружење у родољубљу; списак дипломатско-конзуларних представништава Савезне Републике Југославије, свуда с именом амбасадора или конзула (закључно с 1998. годином). Занимљив је и саветан поменик значајних годишњица за српски народ, од времена установљења манастира Хиландара, пре 800 година, до неких особитих важности из потоњег доба. Индекс имена је драгоцен извод из целокупне садржине Лексикона; помаже да се одједаред уочи укупност података и очас нађе спомен поједине личности, свих по земљама њихове настањености.

Наша влада ће, оправдано је претпоставити, повољним оценити овакво градиво књиге и тачно разумети њену намену. И помоћи може влада ослобађајући издавача плаћања уобичајеног пореза на штампана издања. Но још више допринеће она откупом књиге за установе и библиотеке, с којима иначе постоји размена као и за нарочиту пошиљку, у Југославији и другим земљама. Непосредно, тим би помогла издавачу да настави истраживање и сабир података за наредно, допуњено издање књиге; и дугорочно, обезбедила да се књига налази на местима где почивају знања о појединостима и општостима у свету, приручно, пак, и за видик на Српство у човечанству, сву поуку о достојности рода и моћности сједињавања родољубљем.

Књига Срби у свету - ко је ко првенац је врстом и одређењем, саставом и видом, у области којој се надноси, о предмету којим се испуњава. Има, зна се, доста списа о Србима широм света, разноврсних прича и приказа о појединачним и укупним судбинама свега људства, али ниједна пређашња обрада није искључиво целовито, само - речник мноштва личних животописа.

И као што је свакад да се радосно дочекује и весело поздравља првенац, тако и ову књигу окрилити благословом.

Она, у целини, нема недостатака; али има силину тражења допуна увођењем у лексикон засад необухваћених личности из средина широм света овде назначених као и оних што су изостале из показаног видокруга. Уследиће тако наредно издање, и после још колико их, свако с увећаним бројем уврштених лица, доносећи упоредо и исправку гдекоје можда погрешке у претходној свесци.

И како је садржина књиге дата на српском језику и на енглеском, у истој свесци, двострано, на оба језика, то јој омогућава најширу читаност у отаџбини Српства, свугде међу Србима у свету, дакако, и код грађана сваког другог порекла.

Она је, да се нагласи, стварана у времену и одвише неповољном за Српство, кад одбрана суштог бића оптерећује све моћи родољубља и запрема цело благо народа, не остављајући ичим згоду за безбрижна сусретања, игру и маштовите претпоставке. Около, па и подкровљем, вијори претњом опака настројеност: недушевни владаоци светом саздали су и превише по њих ружних а према Српству злокобних оплета; да правдају своје освајаштво не клоне се ни презира ни смутње; ни за поштеду српских живота не маре да би војниковом стопом стали на земљу Србинову.

Таква неприлика да преплаши или заустави намерника, кад прегалац не би био храбро решен да својствено му суделује у заштити имућства Отаџбине; и баш тако да онамо, у туђини, нађе, попише, лично усвоји, те књигом представи оне Србе са чијих се гласовитих и светски признатих дела и остварења, уза све чиме се находи на сопственом огњишту, Српство јавља и бележи имаоцем часне исказивости и уносиоцем високе духовности у поредак и развитак човечанства.

Јунаштво, збиља, и отменост умна управо прожимају сав подухват који се овенчава изласком ове књиге у јавност. Одиста, све њом речено, означено и наговештено, дело је Милене Милановић. Учен културолог и одважан публицист, познавалац светских прилика, надасве родољуб, она је назрела потребу, смислила намеру, написала претпоставку, и затим најупорније се трудила неколико година да се жеља, замах и сав посао коначно уобличе књигом.

И нека се Милена Милановић сматра срећном што је сараднике, прве и непоколебљиве, непрестано истрајне, нашла и имала у својој породици; то је етичка красота, звездана китица уз наслов књиге.

Свакако, колико захвална, да буде и поносита чињеницом што може сарадницима називати велики број личности, све познатих јавних радника.

Зато држава породици и другим сарадницима да изрази захвалност, а Милени Милановић уручи одликовање и диплому по заслузи за Отаџбину са звањем - национални јунак.

Књига Срби у свету - ко је ко намах ће кренути задатком, уносећи своју трајну намењеност, да духовно братими Србе свуда: знамените у другим земљама да сљубљује с родбинством у Отаџбини; у њој, пак, да светли озрачјем, греје захвалност и радост, садружује чедно и племенито са својим јунацима под туђим поднебљима; обострано, дакле, подстиче љубав и велича узајамност, за добробит целог Српства.

 

 

др Владо Стругар, академик

    

   
 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015