Знамените
српкиње

(XIV-XXI век)

 

Биле су светице, владарке, ратнице, уметнице, научнице, просветитељке, предводнице. Велике и у победи и у поразу. Неке су златом своје љубави биле стуб држава, народа, дворова и династија, друге их својом личном коби неповратно рушиле... До сада смо прикупили податке и написали више од 500 биографија Српкиња у периоду од XIV до XXI века.

Тиме ћемо се, поред осталог, бавити у наредном лексикону који припремамо већ неколико година и трудимо се да обезбедимо услове за његово објављивање.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015