Познати
српски лекари

 

Поводом 130. годишњице Српског лекарског друштва написане су, први пут:

• личне и професионалне биографије 1500 лекара, легенди српске медицине, од 18.
до 21. века

• заступљено више од 40 врста специјализација

• 304 лекара који живе ван Србије

[Наручи] [Узорак (PDF)]

 

Владимир Кањух, aкадемик

Прошлост и садашњост
српских лекара у матици и расејању

- неговање традиције и сарадње -

 

Биографски лексикон - Познати српски лекари је прво свеобухватно дело такве врсте у нас и првенствено служи међусобно бољем упознавању и сарадњи лекара и стоматолога у земљи и расејању. Он је основа за даља слична прегнућа јер ће, свакако, друго издање бити олакшано, и без неизбежних грешака када се о овој материји први пут пише...

Читај даље

 

Др мед. сци Будимир Павловић

У славу лекара

- извод из рецензије -


Заинтересовани читаоци ће у њој пронаћи преглед здравственог стања и образовања, као и развој појединих медицинских дисциплина, уз наговештај компаративне анализе нашег доприноса светској науци у овој области, али и коришћења и примену светских достигнућа. из индекса личности се види да су наши стручњаци сарађивали са највиђенијим светским научницима, међу којима има и не малени број Срба...

Читај даље

 

Др мед. Радунка Антић

Легенде српске медицине

- извод из рецензије -

 

Енциклопедијски зборник – Биографски лексикон Познати српски лекари има у Азбучнику 2305 предложених имена најпознатијих српских лекара, од којих је прихваћено и обрађено 1500. Начин представљања личности је у складу са светским стандардима исказивања личних података и професионалних достигнућа, истина са додатно формулисаним факултативним подацима.

Читај даље


Савет пројекта

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VESOL ©2015